บ้านสี่เสาเทเวศร์ คงใว้เพียงความทรงจำ

บ้านสี่เสาเทเวศร์ คงใว้เพียงความทรงจำ

 บ้านสี่เสาเทเวศร์

ในบทความนี้จะนำเอา ที่มา ประวัติของ บ้านสี่เสาเทเวศร์ ซึ่งเป็นบ้านที่คนไทยคุ้นชื่อและไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเป็นที่พำนักอาศัย ของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่พำนักมากว่า 40 ปี จนถึงแก่อสัญกรรม ที่บ้านแห่งนี้ และพื้นที่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ กองบัญชาการกองทัพบกที่ให้ใช้ทำประโยชน์มาตั้งแต่อดีต ต่อมาใด้ถูกส่งคืนให้กรมสวัสดิการกองทัพบก จากนั้นมีการส่งต่อไปยังสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ล่าสุดใด้มีการรื้อถอนบ้านดังกล่าวเพื่อใช้พื้นที่ในการประโยชน์อื่นๆต่อไป

 บ้านสี่เสาเทเวศร์

ที่มาคำว่า “สี่เสา” นั้นแต่เดิมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาไฟฟ้า สี่ต้น ที่รองรับหม้อแปลงสำหรับจ่ายไฟให้รถราง วิ่งสายเทเวศน์-ท่าเตียน ส่วนคำว่า เทเวศร์ คือ วังเทเวศร์ เป็นของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท ตั้งอยู่ ถนนกรุงเกษม ปากคลองผดุงกรุงเกษม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับ บ้านสี่เสาเทเวศร์ สร้างขึ้น ในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาทหารบกขณะนั้น ก่อนที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จะใช้เป็นที่พำนักในเวลาต่อมา ขณะที่ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. จนมาถึง รมช.มหาดไทย และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รวม 40 ปี

 บ้านสี่เสาเทเวศร์

บ้านสี่เสาเทเวศร์ (อยู่ใกล้กับแยกสี่เสาเทเวศร์) เป็นอาคารสองชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 279 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ สถานที่สำคัญใกล้เคียงก็จะมี หอสมุดแห่งชาติ ตลาดเทเวศร์ และสโมสรกองทัพบก และในวาระสำคัญ วันสำคัญต่าง บ้านสี่เสาเทเวศร์แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ต้อนรับ บุคคลสำคัญ ผู้มีชื่อเสียง นักธุรกิจคนสำคัญ รวมไปถึงนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ เข้าร่วมอวยพร และขอคำปรึกษา คำชี้แนะ ต่างๆจาก ป๋าเปรม มาอย่างยาวนาน

จากนี้ไป  ก็คงเหลือแค่เพียงความทรงจำ ให้คนไทยในปัจจุบัน ใด้บอกเล่าต่อลูกหลานต่อไปในวันข้างหน้า ถึงความเป็นมา ประวัติศาสตร์ และควาสำคัญ เพื่อมิให้ลบลืม เลือนลาง หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย

กลับสู่หน้าแรก