เลขไทยรัฐ พ พาทินี 1/3/64

เลขไทยรัฐ พ พาทินี 1/3/64 สวัส…