เลขแม่น บนล่าง 16/12/63

เลขแม่น บนล่าง 16/12/63 มาพบกั…