เลขปกหนังสือ ยี่ปั๊ว 16/12/63

เลขปกหนังสือ ยี่ปั๊ว 16/12/63 …