เลขบ้านไผ่เมืองพล งวดนี 16/6/67

เลขบ้านไผ่เมืองพล งวดนี 16/6/6…