เลขตัวเดียว เหนือใต้ 1/12/64

เลขตัวเดียว เหนือใต้ 1/12/64 เ…