เลขดับ อินทร เทวนคร 1/10/64

เลขดับ อินทร เทวนคร 1/10/64 ติ…