เลขดับ อินทร เทวนคร 1/10/65

เลขดับ อินทร เทวนคร 1/10/65 ติ…