เลขแม่ทำเนียน 16/12/64

เลขแม่ทำเนียน 16/12/64 สวัสดีแ…