เลขหลวงพ่ออำนวย เงิน 16/6/65

เลขหลวงพ่ออำนวย เงิน 16/6/65 แ…