เลขใบไม้ สีเขียว 30/12/64

เลขใบไม้ สีเขียว 30/12/64 งวดน…