เลขโอ๋ รางยาว 1/10/64

เลขโอ๋ รางยาว 1/10/64 สวัสดีแฟ…