เลขไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 30/12/64

เลขไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 30/12/64 ม…