เลขไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 16/8/65

เลขไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 16/8/65 มา…