เลขแม่ทำเนียน 16/12/63

เลขแม่ทำเนียน 16/12/63 สวัสดีแ…