เลขดับ อินทร เทวนคร 1/8/65

เลขดับ อินทร เทวนคร 1/8/65 ติด…