เลขอาจารย์ 9 ฟ้าดแรง กองสลากสะเทือน 16/5/65

เลขอาจารย์ 9 ฟ้าดแรง กองสลากสะ…