เลขอิทธิพล กำลังวัน 30/12/64

เลขอิทธิพล กำลังวัน 30/12/64 แ…