หวยอ กุหลาบขาว 16/5/65

หวยอ กุหลาบขาว 16/5/65 มาติดตา…