เลขไทยรัฐ พ พาทินี 1/12/64

เลขไทยรัฐ พ พาทินี 1/12/64 สวั…