เลขหลวงพ่อ ต้นไม้มหาเฮง 16/5/65

เลขหลวงพ่อ ต้นไม้มหาเฮง 16/5/6…