หวยอ กุหลาบขาว 16/8/65

หวยอ กุหลาบขาว 16/8/65 มาติดตา…