เลขอิทธิพล กำลังวัน 2/5/65

เลขอิทธิพล กำลังวัน 2/5/65 แนว…