เลขหลวงพ่ออำนวย เงิน 1/6/64

เลขหลวงพ่ออำนวย เงิน 1/6/64 แน…