เลขอาจารย์ 9 ฟ้าดแรง กองสลากสะเทือน 1/2/65

เลขอาจารย์ 9 ฟ้าดแรง กองสลากสะ…