เลขอาจารย์ ยายตุ้ม 1/7/65

เลขอาจารย์ ยายตุ้ม 1/7/65 เลขเ…