เลขตัวเขียว จักรเพชร 16/5/65

เลขตัวเขียว จักรเพชร 16/5/65 ม…